तुम्ही झाडू कुठे ठेवता? या चुका अजिबात करू नका नाहीतर पश्चाताप होईल!

अध्यात्मिक

हिंदू धर्मीय मान्यतेनुसार झाडूला देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. आपण झाडूच्या साहाय्याने घर स्वच्छ करतो. झाडू कचऱ्यात असलेली अनेक प्रकारची नकारात्मक ऊर्जा काढून घराबाहेर टाकण्याचे काम करतो. आणि मित्रांनो घरामध्ये असणारा कचरा आणि नकारात्मकता बाहेर काढण्याचे काम झाडू करत असतो आणि त्याचबरोबर या झाडामुळेच आपल्या घरामध्ये लक्ष्मी मातेचे आगमन होत असते. त्यामुळे आपल्या घरात माता लक्ष्मीचा वास असतो आणि मित्रांनो तुम्ही तुमच्या घरात झाडू कुठे ठेवता, कारण या चुका जर तुम्ही करत असाल तर तुम्हाला यामुळे खूप साऱ्या समस्या तुमच्या जीवनात होऊ शकतात. म्हणून या चुका अजिबात करू नका. आणि मित्रांनो झाडू लक्ष्मी मातेचे स्वरूप सुध्दा या झाडूला मानले जाते. म्हणून जेव्हा आपण झाडू नवीन असतो तेव्हा त्या झाडूचे पूजन करतो.

कारण ही झाडूच असते, जी आपल्या घरातून कचऱ्या सोबत नकारात्मकता वाईट शक्ती सुद्धा झाडून बाहेर नेते आणि यामुळेच म्हणजे झाडू मुळे आपल्या घरात लक्ष्मीचे आगमन होते. कारण ती आपल्या घराला स्वच्छ करण्याचे काम करते. तर या झाडू संबंधित काही नियम आहेत, काही गोष्टी आहेत. त्याचे पालन आपण करायला पाहिजे. मित्रांनो पहिली गोष्ट म्हणजे झाडू तुम्ही कुठे ठेवतात? बरेच लोक झाडू बेड खाली म्हणजेच पलंगाखाली ठेवतात ही सगळ्यात मोठी चूक आहे. बेड खाली, पलंगाखाली झाडू चुकून सुद्धा ठेवायला नाही पाहिजे आणि जिथे चप्पल-बूट असतात तिथे सुद्धा काही लोक झाडू उभा करून ठेवतात.

किंवा खाली झोपून ठेवतात. ही सुद्धा चूक अजिबात करायला नाही पाहिजे आणि मित्रांनो झाडू अशा जागेवर ठेवा तिथे पलंग नसेल, चप्पल नसतील किंवा काहीतरी जेही तुमचे मोजे किंवा काहीतरी कापड असतील, पुसण्याचे कापड असतील तिथे नका ठेऊ. स्वच्छ जागेवर अशी झाडू ठेवा की बाहेरून कोणता व्यक्ती आपल्या घरात आला तर त्याला ती झाडू दिसता कामा नये आणि आपला सुद्धा म्हणजे घरात राहणाऱ्यांचे सुद्धा त्या झाडूला स्पर्श होता कामा नये म्हणजे पाय लागता कामा नये. झाडू कधीही उभी करून ठेवायला नाही पाहिजे. म्हणजे आपण भिंतीला उभी करून झाडू ठेवायची नाही. झाडू नेहमीच झोपून खाली ठेवायची असते.

आणि मित्रांनो जेव्हा आपल्या घरात कपाट असते, तिजोरी असते त्याच्या आत सुद्धा झाडू नाही ठेवायची, त्याच्यामागे सुद्धा झाडू नाही ठेवायची. झाडू तुम्ही सोप्या खाली ठेऊ शकतात किंवा अन्य कोणती तुमच्या घरात जागा असेल तिथे सुद्धा तुम्ही झाडू ठेऊ शकता आणि मित्रांनो बऱ्याच लोकांच्या घरात काय असते की ते झाडू मारतात त्यामुळे जो कचरा गोळा होऊन राहतो त्यावर झाडू ठेवून ते दुसऱ्या कामाला लागतात. झाडू ही घराची साफसफाई तर करतेच कचरा तर बाहेर काढतेच पण कचऱ्या सोबत झाडू आपण कधीच नाही ठेवायला पाहिजे.

आणि मित्रांनो या झाडासोबतच आपण आपल्या घरामध्ये असणारे डस्टबिन सोबत सुद्धा झाडू आपण नाही ठेवायला पाहिजे. लक्ष्मी चे स्वरूप त्या झाडूला मानले जाते. म्हणून काही गोष्टी आपण पाळायला पाहिजे. झाडू उभी नाही ठेवायची, बेडखाली नाही ठेवायची किंवा कपाटाला, तिजोरीला लागून नाही ठेवली पाहिजे आणि मित्रांनो आपण घरामध्ये ज्या ठिकाणी तिथे चप्पल, बूट असतात तिथे सुद्धा झाडू नाही ठेवली पाहिजे. तर मित्रांनो असेही काही झाडू संबंधित नियम आहेत यांचे पालन आपण केले पाहिजे आणि त्याचबरोबर वर पाहिलेल्या सर्व गोष्टी पाळा आणि या चुका अजिबात करू नका. तुमच्या घरात लक्ष्मीचे आगमन यांने होईल आणि नकारात्मकता कायमची नष्ट होईल.

मित्रांनो वरील माहिती विविध स्त्रोतांच्या आधारे एकत्रित करण्यात आली आहे. याचा कोणीही अंधश्रद्धेशी संबंध जोडू नये ही विनंती. अशाच प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी आमचे पेज आताच लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *