नशिबाने साथ सोडली असेल तर घाबरू नका इथूनच सुरू होतो स्वामींचा खेळ फक्त ‘हे’ एक काम करा!

मित्रांनो ज्या ठिकाणी आपल्या सगळ्या आशा समाप्त होतात. आपले नशीब साथ देणे सोडून देते. सगळ्या वाटा ज्यावेळी बंद होतात. त्यावेळी आपल्याला खूप एकटे वाटू लागते. आपल्या आजूबाजूला सर्वकाही असून देखील आपल्याला काहीच नसल्यासारखे वाटते एकटेपणा जाणवू लागते आणि सर्व असहाय्य वाटू लागते. आपल्याला सगळ्या बाजूने संकटाने आपल्याला घेरून ठेवले आहे. असे आपल्याला वाटते. अशा वेळी […]

Continue Reading