कोणताही पैशाचा व्यवहार करताना, कोणालाही पैसे देताना, हे चार शब्द बोला!

मित्रांनो, तुम्ही कोणताही पैशाचा व्यवहार करत असताना किंवा कोणालाही पैसे पुसणे देत असताना हे चार शब्द बोलूनच पैसे द्या पैशाचा कोणताही व्यवहार करा. ही चार शब्द बोलल्याने तुमचे पैसे कोठेही वाया जाणार नाही आणि आपल्याकडे पैशाचा येणारा ओघ दुपटीने वाढेल. आपल्या पैशाला बरकत आणि यश येणार आहे. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना असे अनुभव आलेले आहेत. इतरांना […]

Continue Reading