नामस्मरणात “या” चुका टाळा

अध्यात्मिक माहिती

मित्रांनो प्रत्येकाला थोड्या वेळासाठी का असेना नामस्मरणाची सवय असते नामस्मरण केल्यानंतर मन शांत होत त्याचबरोबर आपल्याला असलेल टेन्शन देखील नाही सोबत आपल्याला किती जरी टेन्शन आलं किंवा अडचणी आल्या तर आपण देवाचं नाव घेत असतो कारण आपल्याला माहित आहे की प्रत्येक संकटातून आपल्याला बाहेर काढत असतात.

तर मित्रांनो जर तुम्ही देखील नामस्मरण करत असाल तर तुम्हाला नामस्मरणामध्ये अशा काही चुका टाळायच्या आहेत तर त्या कोणत्या चुका आहेत चला तर मग आज आपण जाणून घेऊया मित्रांनो तुम्ही नामस्मरण अकरा वेळा करा 21 वेळा करा किंवा 101 वेळा करा कुलदैवतेच करा किंवा श्री स्वामी समर्थ यांचं करा.

किंवा जय राम श्रीराम जय जय राम असे देखील करा किंवा तुमच्या कुठल्याही कुलदेवतेचे किंवा तुम्ही कुठल्याही देवांचं नाव तुम्ही जर घेत असाल आणि जर तुम्ही या चुका करत असाल तर तुम्हाला त्या नामस्मरणाचे फळ मिळणार नाही आणि प्रचिती देखील अनुभवला मिळणार नाही.

मित्रांनो ईश्वर प्राप्तीसाठी किंवा आपल्या सुखासाठी किंवा कुटुंबाच्या सुखासाठी आपल्या आर्थिक अडचणी प्रत्येक कामामध्ये यश मिळावं करिअरमध्ये यश प्राप्त व्हावं व्यवसायामध्ये प्रगती व्हावी किंवा घरामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीचे लग्नकार्य होत नसेल किंवा जर घरामध्ये एखादी व्यक्ती सतत आजारी राहत असेल.

तर आपण नामस्मरण करत असतो तुमच्याकडून काही चुका होत असतील तर त्या नामस्मरणाचा फायदा तुम्हाला होणार नाही आणि ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही इतकं मनापासून नामस्मरण करता ती गोष्ट कधी देखील घडणार नाही म्हणून या चुका करणे तुम्ही टाळायचा आहे

श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज असं म्हणतात की जे लोक नामस्मरण करतात त्या लोकांनी कधीही स्वतःपुरता विचार करू नये म्हणजेच की त्यांचे विचार स्वार्थी कधी देखील नसू नये स्वार्थामध्ये कायम अभिमान जागृत असतो आणि त्याचबरोबर जी व्यक्ती स्वार्थी असते त्या व्यक्तीला जगामध्ये कधीही सुख प्राप्त होत नाही. तुम्हाला नीतीची बंधने पाळायचे आहेत.

परस्त्री मातेसमान मानायचे आहे परद्रव्याची अभिलाषा तुम्हाला धरायची नाही म्हणजेच की दुसऱ्यांच्या पैशावर मालमत्तेवर त्याच्या नफ्यावर किंवा एखाद्या व्यक्तीस जर चांगलं होत असेल तर त्या व्यक्तीबद्दल आपल्या मनामध्ये इर्षा ठेवायची नाही म्हणजेच की त्याचं चांगलं होतंय तर माझं पण झालं पाहिजे असं आपल्या मनामध्ये कधी विचार देखील आणायचं नाही.

दुसऱ्यांच्या पैशांवर जर आपण डोळा ठेवलं तर आपलं त्याच्या दुप्पट पैसा तर निघून जातो व ते आपल्यासाठी चांगलं देखील नसतं महाराज असं म्हणतात की परिस्थिती परद्रव्यासारखी असते.परनिंदा कधीही दुसऱ्यांची करू नये. मित्रांनो कधीही इतरांची निंदा करू नये कारण निंदा करणे हे चांगलं नाही.

परिणीता आपण जर एखाद्याच्या बाबतीमध्ये जर आपण वारंवार वाईट विचार करत असेल किंवा त्या व्यक्तीला पण जर सारखं वाईट बोलत असेल तर ते आपल्यासाठीच घातक ठरणार आहे या सर्व गोष्टी सांभाळून तुम्हाला नाम जप करायचा आहे. नामाचे प्रेम तुम्हाला शंभर टक्के येणार आहे तुम्ही जर चांगले कर्म करत असाल तर तुमच्या सोबत नेहमी चांगलेच होणार आहे.

तुम्ही नामस्मरण करत असताना आई वडील बायको मुलं मुली किंवा पती यांचा कर्तव्य चुकवू नये फक्त त्या कर्तव्यामध्ये तुम्ही कधीही असत्य राहू देऊ नका कोणत्याही मोबदल्याचा म्हणजेच की फायदाचा कधीही विचार करायचा नाही . तुम्हाला सर्व कर्तव्य सांभाळून नाम जप करायचा आहे.

भगवंताचे स्मरण करायचे आहे आणि मग तुमचा संसार हा खूप चांगला होणार आहे तुमच्या संसारामध्ये कधी देखील कोणाची अडचण येणार नाही आणि तुम्हाला कोणत्या गोष्टीचा त्रास देखील होणार नाही आणि त्याचबरोबर जर तुमची भगवंतावर श्रद्धा असेल तर त्यांचे प्रेम तुमच्यावर असंच कायम राहणार आहे.

त्यांचा आशीर्वाद तुमच्या सोबत राहणार आहे तर मित्रांनो तुम्ही देखील नामस्मरण करत असाल आणि या चुका करत असाल तर या चुका तुम्ही आज पासून करणार टाळायचं आहे तुम्ही कितीही नामस्मरण केला तर त्याचा तुम्हाला लाभ होणार नाही

मित्रांनो वरील माहिती विविध स्त्रोतांच्या आधारे एकत्रित करण्यात आली आहे. याचा कोणीही अंधश्रद्धेशी संबंध जोडू नये ही विनंती. अशाच प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी आमचे पेज आताच लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *